REDEGJØRELSE AV LEVERANSEKJEDER

Hos Estée Lauder Companies respekterer vi menneskerettighetene til medarbeidere, leverandører og samfunn vi opererer i, og vi er forpliktet til å opprettholde prinsippene i Menneskerettighetserklæringen samt Californias Transparency in Supply Chains Act fra 2010.

Forventningene våre
Vi forventer at leverandørene våre overholder alle lokale bestemmelser og deres nasjonale lover som styrer minstelønn, kompensasjon for overtid, ansettelse og yrkessikkerhet.

Leverandørene våre må overholde atferdsreglene våre for leverandører. Reglene forklarer forventningene våre for kvalitet, helse og sikkerhet, miljø, arbeidsforhold og menneskerettigheter – inkludert retningslinjer om nulltoleranse angående fanger, slavearbeid og menneskehandel.

Vi har en pågående revisjonsprosess som inkluderer uavhengig vurdering fra tredjeparter.

Opplæring og bygging av kapasitet
Medarbeiderne våre deltar i opplæring for å bidra til å identifisere og respondere på riktig måte på brudd på reglene våre og for å bidra til å dempe risikoen for divergerende leverandører. Vi er forpliktet til å samarbeide med leverandørene våre for å anskaffe produkter og tjenester på en ansvarlig måte, med fast etikk og integritet som veiledes av visjonen vår – å tilføre det beste til alt vi er i kontakt med.

Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til 2010rapporten vår om bedriftsansvar – skjønnheten i ansvarlighet.