VILKÅR FOR BRUK

20. februar 2020

Velkommen til maccosmeticsnordics.com

Estée Lauder Cosmetics A/S – MAC Cosmetics («vi» «oss» eller «vår») leverer innholdet og tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet maccosmeticsnordics.com («nettstedet»), til deg underlagt disse vilkårene for bruk, personvernreglene våre, salgsvilkårene våre og andre vilkår og betingelser som du kan finne på nettstedet vårt i forbindelse med visse funksjonaliteter, funksjoner eller kampanjer, samt kundeservice, som alle anses som en del av og inkludert i disse vilkårene og betingelsene (samlet «vilkår og betingelser»).

Du må være 18 år eller over myndighetsalderen i jurisdiksjonen din for å gjøre et kjøp på nettstedet vårt. Hvis du er under 18 år gammel eller myndighetsalderen i jurisdiksjonen din, kan du ikke kjøpe noe på nettstedet vårt. Ved å gå inn på eller bruke nettstedet bekrefter du at du har lest, forstår og godtar, uten begrensninger eller betingelser, å være bundet av disse vilkårene og betingelsene. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE OG BETINGELSENE, KAN DU IKKE BRUKE NETTSTEDET.

1. Personvern

Les gjennom personvernreglene våre som styrer bruken din av og tilgangen din til nettstedet, slik at du forstår personvernpraksisen vår.

2. Produkter og tjenester for personlig bruk.

Produktene og tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet, og alle vareprøver vi kan gi deg, er bare til personlig bruk. Du kan ikke selge eller videreselge noen av produktene eller tjenestene eller vareprøvene du kjøper eller på annen måte mottar fra oss. Vi forbeholder oss retten til å, med eller uten forvarsel, kansellere eller redusere mengden av en bestilling som skal effektueres eller produkter eller tjenester som leveres til deg, når vi, etter eget forgodtbefinnende, mener at det kan resultere i brudd på disse vilkårene og betingelsene.

3. Retningslinjer og prosedyrer knyttet til kjøp

Klikk her for å se retningslinjer og prosedyrer knyttet til bestillinger som legges inn via dette nettstedet (for eksempel behandling av bestillinger, forsendelser og håndtering, returvarer og bytte).

4. Nøyaktighet til informasjon

Vi forsøker å være så nøyaktige som mulig når vi beskriver produktene våre på nettstedet. I den grad det tillates i henhold til gjeldende lov, garanterer vi imidlertid ikke at produktenes beskrivelser, farger, informasjon eller annet innhold på nettstedet er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, gjeldende eller feilfri.

Nettstedet kan inneholde trykkfeil eller unøyaktige og er muligens ikke fullstendig eller gjeldende. Derfor forbeholder vi oss retten til å rette alle feil, unøyaktigheter eller utelatelser (inkludert etter at en bestilling er blitt sendt inn) og til å endre eller oppdatere informasjon når som helst uten forvarsel.

5. Opphavsrett

All informasjon og alt innhold som er tilgjengelig på nettstedet samt utseendet, inkludert, men ikke begrenset til varemerker, logoer, servicemerker, funksjoner, tekst, grafikk, fotografier, knappeikoner, bilder, lydklipp, datasamlinger og programvare, og samlingen og organisasjonen derav (samlet «innholdet») er eiendommen til MAC kosmetikk eller eiendommen til morselskap, underordnede selskap, tilknyttede selskap, partnere eller lisensgivere og beskyttes av lokale lover samt lover i EU og USA, inkludert lover som styrer opphavsrett og varemerker. Varemerkene og kjennetegnene våre kan ikke brukes på noen måte uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra oss.

Med unntak av de begrensede lisensene som forklares i avsnitt 6 nedenfor, eller som kreves i henhold til gjeldende lover, kan hverken innholdet eller noen del av nettstedet brukes, reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, åpnes, endres eller på annen måte utnyttes, som helhet eller i del, uten uttrykkelig skriftlig forhåndsgodkjennelse.

6. Begrensede lisenser: bruksbegrensninger

Vi gir deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til å gå inn på og bruke nettstedet for personlig bruk. Du forstår og godtar at du ikke kommer til å eller forsøke å gjøre eller få en tredjepart til å gjøre eller forsøke å gjøre noe av følgende i forbindelse med bruken din av nettstedet: (a) ramme inn eller bruke rammeteknikker for å omgi nettstedet eller noen del av det; (b) • bruke metatagger, «skjult tekst», roboter, indekseringsroboter, søkeroboter eller andre verktøy, enten manuelle eller automatiserte, til å samle inn, skrape, indeksere, mine, republisere, redistribuere, overføre, selge, lisensiere eller laste ned nettstedet, innhold (med unntak av bufring etter behov for å se nettstedet) eller personlig informasjon til andre uten skriftlig forhåndstillatelse eller autorisering; (c) benytte nettstedet eller noen del av innholdet til annet enn personlig bruk; (d) modifisere, omvendt utvikle eller opprette avledet arbeid basert på nettstedet eller innhold; (e) utgi deg for å være en person eller instans, eller feilaktig angi eller på annen måte uriktig fremstille tilknytningen din til en person eller instans; (f) «forfølge» eller på annen måte plage, inkludert fremming av plaging av en annen, narre eller skade noen tredjepart, inkludert å skade mindreårige på noen som helst måte; (g) bevisst bryte gjeldende lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover; (h) overføre, laste opp, poste, sende via e-post, dele, distribuere, reprodusere eller på annen måte gjøre tilgjengelig programvarevirus, skadelig programvare, koding, filer eller annet materiale med hensikt å forstyrre, avbryte, endre, ødelegge eller begrense noen del av nettstedet; og/eller (i) • ta del i eller foreta uoppfordret eller uautorisert annonsering, anmodning eller kampanjematerialer, inkludert kjedebrev, massepost eller andre typer «søppelpost».

Vi gir deg også en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til å opprette en hyperkobling til startsiden til nettstedet til bare personlig, ikke-kommersiell bruk. Et nettsted som kobler til nettstedet (i) kan koble til, men ikke reprodusere, noe av og/eller alt innholdet vårt; (ii) kan ikke antyde at vi støtter et slikt nettsted eller tilhørende tjenester eller produkter; (iii) kan ikke feilaktig utgi forholdet til oss; (iv) kan ikke inneholde innhold som kan tolkes som smakløst, slibrig, støtende, kontroversielt eller ulovlig eller upassende for hvilken som helst alder (som fastslås etter vårt forgodtbefinnende); (v) kan ikke utgi oss eller produktene eller tjenestene våre på en feilaktig, misvisende, nedsettende eller på annen måte støtende eller upassende på eller assosiere oss med uønskede produkter, tjenester eller meninger; og/eller (vi) kan ikke koble til noen annen side på nettstedet enn startsiden. Vi kan, etter eget forgodtbefinnende, be om at du fjerner en kobling til nettstedet. Og etter mottak av en slik forespørsel, skal du umiddelbart fjerne koblingen og opphøre all tilkobling, med mindre det atskilt og uttrykkelig autoriseres skriftlig av oss at du kan gjenoppta tilkobling.

All uautorisert bruk fra din side av nettstedet eller noe av og/eller alt innhold vil føre til automatisk terminering av den begrensede lisensen, som forklart i seksjon 6, uten bindende virkning for noen andre rettsmidler som er mulig i henhold til gjeldende lover eller disse vilkårene og betingelsene.

7. Pliktene dine og ansvaret ditt

Ved å gå inn på eller bruke nettstedet eller noe innhold godtar du at du kommer til å overholde disse vilkårene og betingelsene og følge alle advarsler eller instruksjoner på nettstedet. Du godtar at du skal handle i henhold til loven, sedvane og i god tro når du går inn på eller bruker nettstedet eller innhold. Du kan ikke foreta endringer på nettstedet eller innhold eller tjenester som kan vises på nettstedet, og du kan ikke påvirke integriteten eller driften av nettstedet på noen som helst måte. Uten å begrense generaliteten til ande bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene skal du være ansvarlig for tapene og skadene vi, moderselskapene våre, datterselskapene våre, tilknyttede selskaper, partnere eller lisensgivere pådras hvis du ikke oppfyller pliktene som angis i disse vilkårene og betingelsene, på en uaktsom eller bevisst måte.

8. Din konto

Du kan velge å registrere deg på nettstedet vårt hvis du er over 18 år gammel. Du kan ikke registrere deg hvis du ikke er over 18 år gammel. Hvis du er over 18 og registrerer deg, får du e-postadresse/brukernavn og passord for kontoen din. Du er ansvarlig for å beskytte kontoen, brukernavnet og passordet samt for å begrense tilgangen til datamaskinen din. Du er ansvarlig for å holde denne informasjonen oppdatert, fullstendig og nøyaktig. Du godtar at du påtar deg alt ansvar for alle aktiviteter som oppstår med kontoen din, brukernavnet ditt og/eller passordet ditt. Du godtar å bare oppgi oppdatert, fullstendig og nøyaktig informasjon. Hvis du besøker og bruker nettstedet på vegne av noen andre, bekrefter du at du har myndighet til å forplikte denne personen som fullmaktsgiver til disse vilkårene, og hvis du ikke har slik myndighet.

Vi forbeholder oss retten til å nekte levering av tjenesten og/eller terminere kontoen din uten forvarsel hvis du bryter disse vilkårene eller hvis vi fastslår at det er i MAC Cosmetics Danmarks interesse å gjøre det.

9. Lenker til tredjeparter

Vi er ikke ansvarlige for innholdet til tredjeparters nettsteder, selv om det lenkes til dem på eller fra nettstedet. Lenker som vises på nettstedet er bare for å gjøre det enklere for deg og er ikke en anbefaling fra oss, moderselskapene våre, datterselskapene våre, tilknyttede selskaper eller partnere til henvist innhold, produkt, tjeneste eller leverandør. Bruken av og tilgangen til disse nettstedene fra tredjeparter er på egen risiko. Vi er på ingen måte ansvarlige for å undersøke og evaluere, og vi garanterer ikke tilbudene til nettstedene fra tredjeparter eller andre nettsteder det lenkes til eller fra nettstedet, og vi påtar oss heller ikke noe ansvar for handlinger, innhold, produkter eller tjenester på slike nettsteder, inkludert, uten begrensning, personvernreglene og vilkårene og betingelsene. Du bør nøye gjennomgå personvernreglene og vilkårene og betingelsene til nettstedene til tredjeparter som du besøker.

10. Spesielle funksjoner, funksjonaliteter og hendelser

Nettstedet kan tilby visse spesielle funksjoner, funksjonaliteter eller hendelser (for eksempel konkurranser, lotterier eller andre tilbud) som kan (a) være underlagt vilkår for bruk, regler og/eller retningslinjer i tillegg til eller i stedet for disse vilkårene og betingelsene; og (b) tilbys av oss eller tredjeparter. I så fall varsler vi deg om dette, og om du velger å benytte deg av disse tilbudene, godtar du at bruken din av disse tilbudene er underlagt ytterligere eller egne vilkår for bruk, regler og/eller retningslinjer.

11. Brukerinnhold

I henhold til retningslinjene våre skal vi avvise uoppfordrede forslag og ideer. Til tross for retningslinjene våre angående uoppfordrede forslag og ideer, og underlagt vilkårene i personvernreglene våre, er du eneansvarlig for brukerinnhold når du overfører, laster opp, sender, sender via e-post, deler, distribuerer, reproduserer eller på andre måter gjør tilgjengelig forslag, ideer, forespørsler, tilbakemeldinger, data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, personlig informasjon, for eksempel brukernavn/skjermnavn, grafikk, videoer, meldinger eller andre materialer («brukerinnhold») på nettstedet på hvilken som helst måte (inkludert via «Kontakt oss»-skjemaet). Du gir oss herved en evigvarende, verdensomspennende, overførbar og underlisensierbar, ugjenkallelig, ubegrenset, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til å bruke, kopiere, lisensiere, underlisensiere, tilpasse, distribuere, vise, utføre offentlig, reprodusere, overføre, modifisere, redigere og på annen måte utnytte slikt brukerinnhold over hele verden, i alle medier som er kjent nå eller utviklet heretter, for hvilket som helst formål, inkludert, uten begrensning, utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av produkter.

Du angir og bekrefter at du eier eller på annen måte kontrollerer rettighetene til brukerinnholdet ditt. Du godtar å ikke ta del i eller assistere eller oppmuntre andre til å ta del i overføring, opplasting, posting, sending via e-post, deling, distribuering, reprodusering eller på annen måte gjøre tilgjengelig brukerinnhold som (a) er ulovlig, skadelig, truende, støtende, plagsom, krenkende, nedsettende, vulgært, motbydelig, pornografisk, ærekrenkende, krenkende av andres personvern, hatsk eller rasistisk, etnisk eller på annen måte upassende; (b) du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til lover eller kontraktsmessige eller betrodde forhold; (c) du vet er usant, bedragersk, unøyaktig eller misvisende; (d) du ble kompensert for eller gitt vederlag av en tredjepart; eller (e) krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre eiendomsrett til hvilken som helst part.

Vi er på ingen måte ansvarlige for å undersøke eller evaluere brukerinnhold og, i den grad det tillates i henhold til gjeldende lover, frasier vi oss alt ansvar for brukerinnholdet. Vi kontrollerer ikke brukerinnhold som overføres eller legges ut på nettstedet av deg eller andre, og derfor garanterer vi ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til brukerinnhold som overføres eller legges ut på nettstedet av deg eller andre. Du forstår at ved å bruke nettstedet kan du bli eksponert for andres brukerinnhold som du mener er støtende, usømmelig eller upassende. Vi er under ingen omstendigheter ansvarlige for noe brukerinnhold, inkludert, uten begrensning, for feil eller utelatelser i brukerinnhold, eller for tap eller skader av hvilken som helst type du pådrar deg som resultat av bruken av brukerinnhold som overføres, lastes opp, legges ut, sendes via e-post eller på annen måte gjøres tilgjengelig via nettstedet.

Du bekrefter at vi har retten (men ikke plikten) til å, etter eget forgodtbefinnende, nekte å legge ut eller fjerne brukerinnhold, og vi forbeholder oss retten til å modifisere, endre, forkorte eller slette brukerinnhold. Uten å begrense generaliteten til de førnevnte eller andre bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene har vi retten til å fjerne brukerinnhold som bryter disse vilkårene og betingelsene eller på annen måte er upassende, og vi forbeholder oss retten til å nekte tjeneste og/eller terminere kontoer uten forvarsel for brukere som bryter disse vilkårene og betingelsene eller krenker andres rettigheter.

Sletting av brukerinnhold

Hvis du vil velge deler av det offentlige brukerinnholdet ditt, for eksempel vurderinger og anmeldelser du har lagt ut, på nettstedet eller i forbindelse med mobilappen vår, kan du kontakte oss via e-post og inkludere denne informasjonen i sletteforespørselen: fornavn, etternavn, brukernavn/skjermnavn (hvis det er aktuelt), e-postadresse knyttet til nettstedet vårt og/eller mobilappene våre, grunnen din for sletting av innlegget og datoen(e) for innleggene du vil slette (hvis du har den). Vi kan muligens ikke behandle sletteforespørselen din hvis du ikke kan oppgi slik informasjon til oss. Det kan ta opptil 10 virkedager å behandle sletteforespørselen din.

12. Varsel om krenkelse av opphavsrett

Vi respekterer andres opphavsrett. Hvis du mener at materialer som beskyttes av opphavsrett, har blitt kopiert på en måte som utgjør krenkelse av opphavsrett, kan du sende oss en e-post eller skriftlig varsel til den utpekte agenten vår for varsler om krenkelse og oppgi følgende: (i) identifisering av arbeidene som beskyttes av opphavsrett, som du mener er krenket, og bekreftelse på at du eier opphavsretten eller er autorisert på vegne av eieren av opphavsretten; (ii) en beskrivelse av materialene som du hevder er krenkende, og hvor på nettstedet materialet er; (iii) adressen din, telefonnummeret ditt og e-postadressen din.

Vår utpekte agent som skal varsles for krav om krenkelse av opphavsrett, er:

DANMARKInge Lise Persson, Esq, Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Sogade 10, Copenhagen V-DK-1601, Denmark.
Tlf: 011-45-70250900, e-postadresse: ilp@bsopatent.dk
NORGEKjersti Staven-Garberg, Acapo AS Bergen Patentkontor,
Strandgaten 198, P.O. Box 1880, Nordnes, Bergen N-5817, Norge,
Tlf: +47-55214080, e-postadresse: ksg@acapo.no
SVERIGEAdvokatfirman Vinge,
Smålandsgatan 20 , Box 1703, SE-111 87, Stockholm, Sverige,
E-POSTADRESSE Par.Leander@vinge.se, TLF +46 (0)106143106.

Merk: kontaktinformasjonen som oppgis ovenfor, er utelukkende for å varsle MAC Cosmetics om at materiale som beskyttes av opphavsrett, kan ha blitt krenket. All other inquiries will not receive a response through this process and should be directed to our customer service group by email

13. Fraskrivelse av garantier; ansvarsbegrensning

Nettstedet, innholdet og tjenestene presenteres «som de er». Hverken vi eller våre morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere eller lisensgivere gir noen representasjoner eller garantier av noen form, uttrykkelige eller antydede, i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene eller nettstedet eller noe innhold. Du godtar at, i den grad det tillates i henhold til gjeldende lover, er hverken vi eller våre morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere eller lisensgivere ansvarlige (hverken i kontrakt, forvoldt skade (inkludert uaktsomhet) eller ellers) under noen som helst omstendighet for (a) forretningsavbrudd; (b) forsinkelse av tilgang eller avbrudd i tilgang på nettstedet; (c) manglende levering av data, tap, tyveri, feilaktig avlevering, korrupsjon, destruksjon eller annen modifikasjon; (d) tap eller skader uansett type, som pådras som resultat av å ha befatning med eller tilstedeværelsen av alle lenker vekk fra nettstedet på nettstedet; (e) datavirus, systemfeil eller feil som kan oppstå i forbindelse med bruken din av nettstedet, inkludert i løpet av hyperkobling til eller fra tredjeparters nettsteder; (f) alle unøyaktigheter eller utelatelser i innhold; eller (g) hendelser utenfor vår rimelige kontroll. Vi gir ingen representasjoner eller garantier om at defekter eller feil blir korrigert.

I tillegg, i den grad det tillates i henhold til loven, er ikke vi eller vår morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere eller lisensgivere ansvarlige for indirekte eller følgende skader uansett type (inkludert tapt fortjeneste) knyttet til nettstedet eller bruken derav, og under ingen omstendigheter skal vært maksimale samlede ansvar overskride hundre euro (€100,00) eller det tilsvarende beløpet i lokal valuta.

Du godtar at ingen krav eller søksmål som oppstår ut av eller i forbindelse med bruken av nettstedet eller disse vilkårene og betingelsene, kan komme fra deg mer enn ett (1) år etter grunnen til søksmål knyttet til et slikt krav eller søksmål oppsto. Hvis du har en tvist med oss eller er misfornøyd med nettstedet, er terminering av bruken din av nettstedet det eneste botemiddelet ditt, og vi har ingen plikt eller ansvar ovenfor deg.

14. Skadeløsholdelse

Du godtar å forsvare, skadeløsholde og holde oss, våre morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ledere, direktører, medarbeidere og agenter («skadeløsholdte parter») skadeløse for alle tap, skader eller kostnader, inkludert rimelige advokatutgifter, som oppstår fra tredjeparters krav, søksmål eller forlangende som oppstår fra (i) bruken din av nettstedet eller nettstedets innhold i brudd på lover, regler, bestemmelser eller disse vilkårene og betingelsene, eller (ii) hvilken som helst del av brukerinnholdet ditt. Du godtar også å skjerme de skadeløsholdte partene for alle tap, skader eller kostnader, inkludert rimelige advokatutgifter, som oppstår fra din bruk av programvareroboter, inderkseringsroboter, søkeroboter eller lignende verktøy for datasamling og -utvinning eller andre andre handlinger du utfører som påtvinger en urimelig byrde eller belastning på infrastrukturen vår.

15. Tvister

Alle tvister som oppstår fra tolkningen, gyldigheten og/eller utøvelsen av disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt obligatorisk jurisdiksjon av til den kompetente retten på bostedet eller hjemstedet til kunden. Disse vilkårene og betingelsene styres av og må tolkes i henhold til lovende i landet til den kompetente retten.

I henhold til EU-bestemmelse 524/2013 om tvisteløsning på nettet for kundetvister, kan du, hvis du er en EU-innbygger, etter eget forgodtbefinnende, henviste tvister via EU-kommisjonens nettbaserte plattform, som er tilgjengelig på: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

I tillegg har EU-kunder som har lagt inn bestillinger krav på (men er ikke pålagt) å henvise tvister knyttet til salget av produktene gratis til følgende alternative instans for tvisteløsning:

ALTERNATIVE INSTANSER FOR TVISTELØSNING ETTER LAND
DanmarkThe Danish Competition and Consumer Authority
Carl Jacobsens Vej 35
Valby, 2500
E-postadresse: info@forbrugereuropa.dk
Nettsted: http://www.forbrugereuropa.dk/
Telefon: +45 41 71 50 00
Norge1) Forbrukerklageutvalget
Consumer Complaints Committee
Adresse: Postboks 4596 Nydalen
0404 Oslo, Norge
E-postadresse: post@forbrukerklageutvalget.no
Nettsted: http://www.forbrukertvistutvalget.no
Telefon: 004723400680
1) Forbrukerrådet
Adresse: Fred Olsens gate 1
0152 Oslo, Norge
E-postadresse: Odrsak@forbrukerradet.no
Nettsted: http://www.forbrukerradet.no
Telefon: 004723400500
SverigeAllmänna reklamationsnämnden
The National Board for Consumer Disputes
Box 174
Stockholm, 10123
Stockholm, 10123
E-postadresse: arn@arn.se Nettsted: http://www.arn.se
Telefon: +46 8 508 860 00
16. Samtykke til å motta varsler elektronisk ved oppslag på nettstedet og via e-post

Du godtar å motta alle avtaler, varsler, redegjørelser og annen kommunikasjon (samlet «merknader») som disse vilkårene og betingelsene henviser til, elektronisk fra oss, inkludert, uten begrensning, via e-post eller ved oppslag på dette nettstedet. Du godtar at alle merknader vi gir deg elektronisk, tilfredsstiller alle juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. To withdraw your consent to receive Notices electronically, you must notify us of your withdrawal of such consent by emailing us and discontinue your use of this Site.

I slike tilfeller skal alle rettigheter du får i henhold til disse vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til avsnitt 6 herav, automatisk termineres. Vi kan dessverre ikke levere fordelene på dette nettstedet til brukere som ikke kan samtykke til mottak av elektroniske merknader.

Vær oppmerksom på at dette samtykket til å motta merknader er helt atskilt fra eventuelle valg du kan ta i forbindelse med markedsføringskommunikasjon. Alternativene du har i forbindelse med mottak av markedsføringskommunikasjon, er forklart i personvernreglene .

17. Generelt

Du bekrefter og godtar at disse vilkårene og betingelsene utgjør den fullstendige og eksklusive avtalen mellom oss vedrørende bruken din av nettstedet og erstatter og styrer alle tidligere forslag, avtaler og annen kommunikasjon.

Vi forbeholder oss retten til, i den grad det tillates ifølge gjeldende lov, å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst ved å legge ut endringene på nettstedet og gi varsel om slik endring. Alle endringer trer i kraft umiddelbart etter oppslag på nettstedet. Ikrafttredelsesdatoen til den nåværende versjonen av vilkårene og betingelsene vises øverst på denne siden. Den fortsatte bruken din av nettstedet deretter utgjør din godkjennelse av alle slike endrede vilkår og betingelser. Vi kan, med eller uten forhåndsvarsel, terminere alle rettighetene som gis i disse vilkårene og betingelsene. Du skal umiddelbart etterkomme all terminering eller andre varsler, inkludert, hvis det er aktuelt, ved å slutte å bruke nettstedet. Vi forbeholder oss også retten til, underlagt gjeldende lover, å når som helst og ved jevne mellomrom, endre eller opphøre, midlertidig eller permanent, nettstedet (eller en del derav) med eller uten forvarsel.

Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal tolkes som at det oppretter agentur, partnerskap eller annen type felles foretak mellom oss. Unnlatelsene våre fra å kreve at du utfører bestemmelser herav skal ikke påvirke vår fullstendige rett til å kreve slik ytelse når som helst senere, og avkall i forbindelse med brudd av bestemmelser herav skal heller ikke anses som avkall på selve bestemmelsen. I tilfelle noen bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene er urettskraftig eller ugyldig i henhold til gjeldende lover eller erklæres å være det av gjeldende voldgiftsdom eller rettsavgjørelse, skal slik urettskraftighet eller ugyldighet ikke gjøre disse vilkårene og betingelsene urettskraftige eller ugyldige som helhet, men disse vilkårene og betingelsene blir endret, i den grad det er mulig, av den avgjørende instansen for å fullt ut gjenspeile den opprinnelige hensikten til partene som gjenspeiles i den opprinnelige bestemmelsen. Overskriftene i vilkårene og betingelsene er bare for å gjøre det enklere for deg og skal ikke brukes til fortolkning.

If you have any questions regarding these Terms and Conditions, please email us.

Copyright © Make-Up Art Cosmetics, Inc. Med enerett over hele verden.