FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER OM FORSYNINGSKÆDE

Hos Estée Lauder Companies respekterer vi menneskerettighederne for vores medarbejdere, leverandører og de lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed, og vi er forpligtede til at opretholde principperne i De Forenede Nationers universelle menneskerettighedserklæring og Californiens lov om gennemsigtighed i forsyningskæder fra 2010.

Vores forventninger
Vi forventer, at vores leverandører overholder alle lokale forordninger og deres nationale love om mindsteløn, kompensation for overarbejde, ansættelse og arbejdssikkerhed.

Vores leverandører skal overholde vores adfærdskodeks for leverandører. Kodeksen beskriver vores forventninger til kvalitet, sundhed og sikkerhed, miljø, arbejdsforhold og menneskerettigheder – herunder vores nultolerancepolitik vedrørende fanger, slavearbejde og menneskehandel.

Vi har en løbende revisionsproces, der omfatter uafhængig tredjepartsvurdering.

Træning og kapacitetsopbygning
Vores medarbejdere deltager i træningskurser for at hjælpe dem med at identificere og reagere korrekt på mulige overtrædelser af vores kodeks, samt hjælpe med at mindske risikoen for leverandørers manglende overholdelse. Vi er forpligtede til at samarbejde med vores leverandører om at anskaffe produkter og tjenester på en ansvarlig måde med kompromisløs etik og integritet, der vejledes af vores vision – At bringe det bedste til alle, som vi kommer i kontakt med.

For at få mere at vide, bedes du besøge vores 2010 rapport om virksomhedsansvar, det skønne ved ansvar (The Beauty of Responsibility).