BRUGSVILKÅR

20-feb.-2020

Velkommen til maccosmeticsnordics.com

Estée Lauder Cosmetics A/S – MAC Cosmetics ("vi", "os" eller "vores") leverer det indhold og de tjenester, der er tilgængelige på webstedet maccosmeticsnordics.com ("webstedet") til dig med forbehold for følgende brugsvilkår, vores databeskyttelsespolitik, salgsvilkår og andre vilkår og betingelser og politikker, som du kan finde på vores websted i forbindelse med visse funktioner eller kampagner samt kundeservice, som alle betragtes som en del af og inkluderet i disse vilkår og betingelser (samlet benævnt "vilkår og betingelser").

Du skal være 18 år gammel, eller have nået myndighedsalderen i din jurisdiktion, for at foretage et køb på vores websted. Hvis du er under 18 år gammel eller myndighedsalderen i din jurisdiktion, kan du ikke foretage et køb på vores websted. Ved at tilgå eller bruge webstedet vedkender du, at du har læst, forstået og accepterer, uden begrænsning eller forbehold, at være bundet af disse vilkår og betingelser. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, KAN DU IKKE BRUGE VORES WEBSTED.

1. Databeskyttelse

Du bedes gennemgå vores databeskyttelsespolitik, der regulerer din brug af, og adgang til, dette websted, så du kan forstå vores databeskyttelsespraksisser.

2. Produkter og tjenester til personlig brug

De produkter og tjenester, der er tilgængelige på webstedet, og eventuelle produktprøver deraf, som vi måtte give dig, er kun til personlig brug. Du må ikke sælge eller videresælge nogen af de produkter eller tjenester eller produktprøver deraf, som du køber eller på anden måde modtager fra os. Vi forbeholder os ret til, med eller uden varsel, at annullere eller reducere mængden/antallet i enhver ordre, der skal opfyldes, eller produkter eller tjenester, der skal leveres til dig, som vi vurderer, kan medføre overtrædelse af vores vilkår og betingelser.

3. Købsrelaterede politikker og procedurer

For at se politikker og procedurer relateret til ordrer, der afgives via dette websted (såsom ordrebehandling, forsendelse og ekspedition, returnering og ombytning), skal du klikke her.

4. Nøjagtighed af oplysninger

Vi forsøger at være så nøjagtige som muligt, når vi beskriver vores produkter på webstedet; dog i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, garanterer vi ikke, at produktbeskrivelser, farver, information eller andet indhold, der er tilgængeligt på webstedet, er nøjagtigt, komplet, pålideligt, aktuelt eller fejlfrit.

Dette websted kan indeholde typografiske fejl eller unøjagtigheder, og er muligvis ikke fuldstændigt eller aktuelt. Vi forbeholder os derfor enhver ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser (også efter at en ordre er blevet indsendt) og til at ændre eller opdatere oplysninger til enhver tid uden forudgående varsel.

5. Intellektuel ejendom

Alle oplysninger og alt indhold, der er tilgængeligt på webstedet og dets udseende og fornemmelse, herunder men ikke begrænset til varemærker, logoer, servicemærker, funktioner, tekst, grafik, fotos, knapikoner, billeder, lydklip, datakompileringer og software, samt kompileringen og organiseringen deraf (samlet benævnt "indholdet") tilhører MAC cosmetics eller er ejendom tilhørende vores moderselskaber, datterselskaber, vores tilknyttede selskaber, partnere eller licensgivere, og er beskyttet af lokal lovgivning såvel som EU- og amerikansk lovgivning, herunder love om ophavsret og varemærker. Vores varemærker og produktdesign må ikke bruges på nogen måde til noget formål uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

Med undtagelse af de begrænsede licenser, der er angivet i afsnit 6 nedenfor, eller som påkrævet ved gældende lovgivning, må hverken indholdet eller eventuel del af webstedet bruges, gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, tilgås, ændres eller på anden måde udnyttes, helt eller delvist, til noget formål uden vores udtrykkelige, forudgående skriftlige samtykke.

6. Begrænsede licenser, brugsbegrænsninger

Vi tildeler dig en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv licens til at tilgå og gøre personlig brug af webstedet. Du forstår og accepterer, at du ikke vil gøre, eller forsøge at gøre, eller få eventuel tredjepart til at gøre eller forsøge at gøre enhver af følgende i forbindelse med din brug af webstedet: (a) indramme eller anvende indramningsteknikker til at omslutte webstedet eller eventuel del deraf, (b) bruge eventuelle metatags, "skjult tekst", robotter, spiders, crawlere eller andre værktøjer, uanset om de er manuelle eller automatiserede, til at indsamle, scrape, indeksere, foretage dataminering af, genudgive, omfordele, sende, sælge, licensere eller downloade webstedet, indholdet (med undtagelse af caching eller det, der er nødvendigt for at se webstedet) eller andres personoplysninger uden vores forudgående skriftlige tilladelse eller godkendelse, (c) bruge webstedet eller eventuelt andet indhold til andet end personlig brug, (d) ændre, foretage reverse engineering af eller skabe afledte værker, baseret på webstedet eller eventuelt indhold, (e) efterligne enhver person eller enhed eller svigagtigt angive eller på anden måde tilvejebringe vildledende oplysninger om din tilknytning til eventuel person eller enhed, (f) "stalke" eller på anden måde chikanere, herunder tilskyndelse til chikane af en anden person, lokke eller skade eventuel tredjepart, herunder forvolde skade på mindreårige på enhver måde, (g) forsætligt overtræde eventuel gældende lokal, statslig, national eller international lov, (h) sende, overføre, skrive, e-maile, dele, distribuere, gengive eller på anden måde stille eventuel softwarevirus, malware, program, kode, fil eller andet materiale til rådighed, der er beregnet til at afbryde, forstyrre, ændre, tilintetgøre eller begrænse enhver del af webstedet, og/eller (i) deltage i eller fremsætte eventuel uopfordret eller uautoriseret annoncering, anmodning eller salgsfremmende materiale, herunder kædebreve, masseforsendelser eller eventuel form for "spam."

Vi tildeler dig også en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv licens til at oprette et hyperlink til webstedets startside til personlig, ikke-kommerciel brug. Et websted, der linker til webstedet (i) må linke til, men ikke replikere, noget og/eller alt vores indhold, (ii) må ikke antyde, at vi støtter et sådant websted eller dets tjenester eller produkter, (iii) må ikke fejlagtigt repræsentere sit forhold til os, (iv) må ikke indeholde indhold, der kan fortolkes som usmageligt, uanstændigt, stødende, kontroversielt, ulovligt eller upassende for nogen aldre (ud fra vores vurdering), (v) må ikke fremstille os eller vores produkter eller tjenester på en falsk, vildledende, nedsættende eller fornærmende eller anstødelig måde eller forbinde os med uønskede produkter, tjenester eller meninger, og/eller (vi) må ikke linke til eventuel anden side på webstedet end startsiden. Vi kan, ud fra egen vurdering, anmode om, at du fjerner eventuelt link til webstedet, og efter modtagelse af en sådan anmodning, skal du omgående fjerne et sådant link og ophøre med eventuel linking, medmindre du har indhentet separat og udtrykkelig godkendelse fra os til at genoptage linking.

En eventuel uautoriseret brug, af dig, af webstedet, eller noget af og/eller alt vores indhold, ophæver automatisk de begrænsede licenser, der er angivet i dette afsnit 6 uden, at dette berører eventuelt andet retsmiddel i gældende lovgivning eller disse vilkår og betingelser.

7. Dine forpligtelser og dit ansvar

Ved at tilgå eller bruge webstedet, eller eventuelt indhold, accepterer du, at du vil overholde disse vilkår og betingelser, og eventuelle advarsler eller instruktioner på webstedet. Du accepterer, at når du tilgår eller bruger webstedet, eller eventuelt indhold, vil du handle i overensstemmelse med loven, skikke og i god tro. Du må ikke foretage eventuel ændring til webstedet, eller eventuelt indhold eller tjenester, der kan vises på dette websted, og du må ikke på nogen måde forringe webstedets integritet eller drift. Uden at begrænse det generelle i eventuel anden bestemmelse i disse vilkår og betingelser, hvis du uagtsomt eller forsætligt misligholder enhver af de forpligtelser, der er angivet i disse vilkår og betingelser, er du ansvarlig for alle de tab og skader, som dette kan påføre os, vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere eller licensgivere.

8. Din konto

Du kan vælge at registrere dig på vores websted, hvis du er over 18 år gammel. Du skal ikke registrere dig, hvis du er under 18 år gammel. Hvis du er over 18 år gammel og registrerer dig, har du en e-mailadresse/brugernavn og adgangskode til din konto. Du er ansvarlig for at beskytte din konto, brugernavn og adgangskode og for at begrænse adgang til din computer. Du er ansvarlig for at holde disse oplysninger ajourførte, fuldstændige og nøjagtige. Du accepterer det fulde ansvar for alle aktiviteter, der forekommer gennem din konto, brugernavn og/eller adgangskode. Du accepterer kun at tilvejebringe ajourførte, fuldstændige og nøjagtige oplysninger. Hvis du besøger og bruger webstedet på vegne af en anden person, anerkender du, at du har myndigheden til at forpligte denne person som hovedansvarlig i disse vilkår, og hvis du ikke har en sådan bemyndigelse.

Vi forbeholder os ret til at nægte levering af tjenesten og/eller opsige din konto uden forudgående varsel, brud på disse vilkår, eller hvis vi beslutter, at det er i MAC Cosmetics Danmarks interesse at gøre det.

9. Tredjepartslinks

Vi er ikke ansvarlige for indholdet på eventuelle tredjepartswebsteder, selv om de linker til eller fra webstedet. Links, der vises på webstedet, er kun for bekvemmeligheds skyld og er ikke en godkendelse af os, vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber eller partnere af det henviste indhold, produkt, tjeneste eller leverandør. Din brug og adgang til disse tredjepartswebsteder er på eget ansvar. Vi er på ingen måde ansvarlige for at undersøge eller evaluere, og vi giver ingen garanti for tilbuddene på tredjepartswebstederne, eller eventuelle andre websteder, der linker til eller fra webstedet, og vi påtager os heller ikke noget ansvar for handlinger, indhold, produkter eller tjenester på sådanne websteder, herunder uden begrænsning, deres databeskyttelsespolitikker og vilkår og betingelser. Du bør nøje gennemgå databeskyttelsespolitikkerne samt vilkårene og betingelserne på de tredjepartswebsteder, som du besøger.

10. Særlige funktioner, funktionalitet og begivenheder

Webstedet kan tilbyde visse særlige funktioner og funktionalitet eller begivenheder (såsom konkurrencer, lodtrækninger eller andre tilbud), som kan (a) være underlagt brugsvilkår, regler og/eller politikker ud over eller i stedet for disse vilkår og betingelser, og (b) som tilbydes af os eller af tredjeparter. I så fald vil vi underrette dig om dette, og hvis du vælger at drage fordel af disse tilbud, accepterer du, at din brug af de pågældende tilbud vil være underlagt sådanne yderligere eller separate brugsvilkår, regler og/eller politikker.

11. Brugerindhold

Det er vores politik at afvise uopfordrede forslag og idéer. På trods af vores politik angående uopfordrede forslag og idéer, og med forbehold for vilkårene i vores databeskyttelsespolitik, når du sender, uploader, skriver, e-mailer, deler, distribuerer, gengiver eller på anden måde stiller forslag, idéer, forespørgsler, feedback, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, personoplysninger såsom dit brugernavn/skærmnavn, grafik, billeder, videoer, meddelelser eller andet materiale ("brugerindhold") til rådighed på webstedet på nogen måde (herunder gennem "Kontakt os”-formularen), er du fuldt ud ansvarlig for et sådant brugerindhold. Du tildeler os hermed en evigvarende, verdensomspændende, overførbar og underlicensérbar, uigenkaldelig, ubegrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, kopiere, licensere, underlicensere, tilpasse, distribuere, vise, offentligt udføre, gengive, sende, ændre, redigere og på anden måde udnytte et sådant brugerindhold overalt i verden, i alle medier der nu kendes eller efterfølgende udvikles, til ethvert formål overhovedet, herunder uden begrænsning, udvikling, fremstilling, distribution og markedsføring af produkter.

Du erklærer og garanterer, at du ejer eller på anden måde kontrollerer rettighederne til dit brugerindhold. Du accepterer, at du ikke vil, og ikke vil hjælpe eller opfordre andre til, at sende, uploade, skrive, e-maile, dele, distribuere, gengive eller på anden måde stille brugerindhold til rådighed, som (a) er ulovligt, skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, pornografisk, injurierende, invaderende af en andens privatliv, hadefuldt eller racemæssigt, etnisk eller på anden måde stødende, (b) du ikke har ret til at stille til rådighed i henhold til eventuel lov eller kontrakt- eller tillidsforhold, (c) du ved er falsk, svigagtigt, unøjagtigt eller vildledende, (d) du blev kompenseret for eller ydet eventuelt vederlag fra eventuel tredjepart, eller (e) krænker eventuel parts patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder.

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for at undersøge eller evaluere brugerindhold, og i det videst mulige omfang tilladt ved gældende lov fraskriver vi os ethvert erstatningsansvar for brugerindholdet. Vi kontrollerer ikke brugerindhold, der sendes eller skrives på webstedet af dig eller andre, og vi giver derfor ingen garanti for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af brugerindhold, der sendes eller skrives på webstedet af dig eller andre. Du forstår, at ved at bruge webstedet, kan du blive udsat for brugerindhold fra andre, der er stødende, uanstændigt eller uacceptabelt for dig. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige på nogen måde for eventuelt brugerindhold, herunder uden begrænsning, for eventuelle fejl eller mangler i eventuelt brugerindhold, eller for tab eller skade af enhver art, du er blevet påført, som følge af brugen af eventuelt brugerindhold, der sendes, uploades, skrives, e-mailes eller på anden måde stilles til rådighed via webstedet.

Du anerkender, at vi har retten til (men ikke forpligtelsen), efter egen vurdering, at nægte at offentliggøre eller fjerne eventuelt brugerindhold, og vi forbeholder os retten til at ændre, forkorte eller slette eventuelt brugerindhold. Uden at begrænse det generelle i det foregående eller eventuel anden bestemmelse i disse vilkår og betingelser, har vi ret til at fjerne eventuelt brugerindhold, der overtræder disse vilkår og betingelser eller som på anden måde er uacceptabelt, og vi forbeholder os retten til at afvise service og/eller opsige konti uden forudgående varsel for eventuelle brugere, der overtræder disse vilkår og betingelser eller krænker andres rettigheder.

Sletning af brugerindhold

Hvis du ønsker at slette noget af dit offentlige brugerindhold, såsom dine bedømmelser og anmeldelser på webstedet eller i forbindelse med vores mobilapplikationer, bedes du kontakte os via e-mail og inddrage følgende oplysninger i din anmodning om sletning: fornavn, efternavn, brugernavn/skærmnavn (hvis relevant), e-mailadresse knyttet til vores websted og/eller mobilapplikationer, din årsag til at slette opslaget og dato(er) for opslag, som du ønsker at slette (hvis du har det). Vi kan muligvis ikke behandle din anmodning om sletning, hvis du ikke kan tilvejebringe sådanne oplysninger for os. Det kan tage 10 hverdage at behandle din anmodning om sletning.

12. Meddelelser om krænkelse af ophavsret

Vi respekterer andres intellektuelle ejendom. Hvis du mener, at ophavsretligt beskyttede materialer er blevet kopieret på en måde, der udgør krænkelse af ophavsret, bedes du sende en e-mail eller en skriftlig meddelelse til vores udpegede repræsentant for meddelelser om krænkelse, og angive følgende: (i) identifikation af det/de ophavsretligt beskyttede værk(er), som du hævder, er blevet krænket og bekræftelse af, at du er ejeren af ophavsretten eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten, (ii) en beskrivelse af det materiale, som du hævder, er krænkende og placeringen af det pågældende materiale på webstedet, (iii) din adresse, dit telefonnummer og e-mailadresse.

Vores udpegede repræsentant for meddelelse om påstande om krænkelse af ophavsret, er:

DANMARKInge Lise Persson, Esq, Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Sogade 10, Copenhagen V-DK-1601, Denmark.
Tlf.: 011-45-7025 0900, e-mail: ilp@bsopatent.dk
NORGEKjersti Staven-Garberg, Acapo AS Bergen Patentkontor,
Strandgaten 198, P.O. Box 1880, Nordnes, Bergen N-5817, Norge,
Tlf.: +47-55 21 40 80, E-mail: ksg@acapo.no
SVERIGEAdvokatfirman Vinge,
Smålandsgatan 20 , Box 1703, SE-111 87, Stockholm, Sverige,
E-MAIL Par.Leander@vinge.se, TLF. +46 (0)10 614 3106.

Bemærk: ovenstående kontaktoplysninger leveres udelukkende med henblik på underretning af MAC Cosmetics om at ophavsretligt beskyttet materiale kan være blevet krænket. All other inquiries will not receive a response through this process and should be directed to our customer service group by email

13. Garantifraskrivelse, ansvarsbegrænsning

Webstedet, dets indhold og tjenester præsenteres "som det er og forefindes". Hverken vi eller vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere eller licensgivere fremsætter eventuelle erklæringer eller garantier af nogen art overhovedet, hverken udtrykkelige eller stiltiende, i forbindelse med disse vilkår og betingelser eller webstedet eller noget af indholdet. Du accepterer, at i det videst mulige omfang tilladt ved gældende lov, er hverken vi eller vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere eller licensgivere under nogen omstændigheder ansvarlige (uanset om i kontraktforhold, for skadevoldende handling (herunder uagtsomhed) eller på anden måde) for eventuel (a) forretningsafbrydelse, (b) forsinkelser i eller afbrydelser af adgang til webstedet, (c) manglende levering af data, tab, tyveri, fejlagtig levering, korrumpering, tilintetgørelse eller anden ændring, (d) tab eller skader af enhver art, der lides som følge af interaktioner med eller tilstedeværelse af eksterne links på webstedet, (e) computervirusser, systemsvigt eller funktionsfejl, der kan forekomme i forbindelse med din brug af webstedet, herunder under hyperlink til eller fra tredjepartswebsteder, (f) eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser i indholdet, eller (g) begivenheder uden for vores rimelige kontrol. Vi fremsætter ingen erklæringer om eller garantier for, at mangler eller fejl vil blive rettet.

Endvidere, i det videst mulige omfang tilladt ved lov, er hverken vi eller vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere eller licensgivere ansvarlige for eventuelle indirekte skader eller følgeskader af nogen art (herunder tabt fortjeneste) relateret til webstedet eller din brug deraf, og under ingen omstændigheder skal vores maksimale samlede erstatningsansvar overstige ethundrede euro (€100,00) eller tilsvarende beløb i lokal valuta.

Du accepterer, at intet krav eller søgsmål, der opstår som følge af eller er relateret til brugen af webstedet eller disse vilkår og betingelser, kan anlægges af dig mere end et (1) år efter, at søgsmålsårsagen forbundet med et sådant krav eller søgsmål er opstået. Hvis du har en udestående med os eller er utilfreds med webstedet, er ophøret af din brug af webstedet dit eneste retsmiddel og vi har ingen anden forpligtelse eller erstatningsansvar over for dig.

14. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og fritage vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere, licensgivere, ledere, direktører, medarbejdere og repræsentanter (de "skadesløsholdte parter") mod og for eventuelle tab, erstatninger eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af eventuelt tredjepartskrav, søgsmål eller forlangende, der opstår som følge af (i) din brug af webstederne eller webstedsindholdet i strid med eventuel lov, regel, forordning eller disse vilkår og betingelser, eller (ii) enhver del af dit brugerindhold. Du accepterer også at skadesløsholde de skadesløsholdte parter for eventuelt tab, erstatninger eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af din brug af software-robotter, spiders, crawlere eller lignende dataindsamlings- og dataudtrækningsværktøjer, eller eventuel anden handling, som du udfører, der pålægger vores infrastruktur en urimelig byrde eller belastning.

15. TVISTER

Eventuelle tvister, der opstår som følge af fortolkningen, gyldigheden og/eller udførelsen af disse vilkår og betingelser, er underlagt den lovbestemte retsområde tilhørende den kompetente domstol på kundens bopæl. Disse vilkår og betingelser reguleres af og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i den kompetente domstols land.

I henhold til EU-forordning nr. 524/2013 om online-tvistbilæggelse for forbrugertvister, hvis du er bosiddende i EU, kan du efter eget skøn henvise tvister til EU-Kommissionens onlineplatform, der er tilgængelig på: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Derudover er en EU-kunde, der har afgivet en ordre, berettiget (men ikke forpligtet) til at henvise tvister, der vedrører salg af produkterne til følgende alternative tvistbilæggelsesenhed, gratis:

ADR-ENHEDER EFTER LAND
DanmarkKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby, 2500
E-mailadresse: info@forbrugereuropa.dk
Websted: http://www.forbrugereuropa.dk/
Telefon: +45 41 71 50 00
Norge1) Forbrukerklageutvalget
Forbrugerklagenævnet
Adresse: Postboks 4596 Nydalen
0404 Oslo, Norge
E-mailadresse: post@forbrukerklageutvalget.no
Websted: http://www.forbrukertvistutvalget.no
Telefon: 004723400680
1) Forbrukerrådet
Adresse: Fred Olsens gate 1
0152 Oslo, Norge
E-mailadresse: Odrsak@forbrukerradet.no
Websted: http://www.forbrukerradet.no
Telefon: 004723400500
SverigeAllmänna reklamationsnämnden
Den nationale bestyrelse for forbrugerklager
Box 174
Stockholm, 10123
Stockholm, 10123
E-mailadresse: arn@arn.se Websted: http://www.arn.se
Telefon: +46 8 508 860 00
16. Samtykke til at modtage meddelelser elektronisk ved offentliggørelse på webstedet og via e-mail

Du accepterer at modtage eventuelle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation (samlet benævnt "meddelelser"), som disse vilkår og betingelser henviser til fra os elektronisk, herunder uden begrænsning, via e-mail eller ved offentliggørelse af meddelelser på dette websted. Du accepterer, at alle meddelelser, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder eventuelt juridisk krav om, at sådanne meddelelser skal være skriftlige. To withdraw your consent to receive Notices electronically, you must notify us of your withdrawal of such consent by emailing us and discontinue your use of this Site.


I et sådant tilfælde skal alle rettigheder, der er tildelt dig i henhold til disse vilkår og betingelser, herunder men ikke begrænset til afsnit 6 heraf, automatisk ophøre. Desværre kan vi ikke levere fordelene ved dette websted til eventuel bruger, der ikke kan give samtykke til elektronisk modtagelse af meddelelser.

Du bedes bemærke, at dette samtykke til at modtage meddelelser er fuldstændig separat fra eventuelt valg, som du måtte træffe med hensyn til modtagelse af markedsføringsmeddelelser. Dine valgmuligheder med hensyn til modtagelse af markedsføringsmeddelelser er beskrevet i vores databeskyttelsespolitik.

17. Generelt

Du anerkender og accepterer, at disse vilkår og betingelser udgør den fuldstændige og eneste aftale mellem os vedrørende din brug af webstedet, og erstatter og har forrang over alle forudgående forslag, aftaler eller andre meddelelser.

I det omfang tilladt ved gældende lovgivning, forbeholder vi os ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at offentliggøre ændringerne på webstedet og give meddelelse om en sådan ændring. Eventuelle ændringer træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse på webstedet. Ikrafttrædelsesdatoen for den aktuelle version af vilkårene og betingelserne er angivet øverst på denne side. Din fortsatte brug af webstedet derefter udgør din accept af alle sådanne ændrede vilkår og betingelser. Vi kan, med eller uden forudgående varsel, opsige enhver af de rettigheder, der er tildelt i disse vilkår og betingelser. Du skal omgående overholde eventuel opsigelse eller anden meddelelse, herunder, som relevant, ved at ophøre med al brug af webstedet. Med forbehold af gældende lovgivning, forbeholder vi os også ret til at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, webstedet (eller eventuel del deraf) med eller uden varsel til enhver tid og fra tid til anden.

Intet indeholdt i disse vilkår og betingelser skal fortolkes som om at det opretter eventuelt agenturforhold, partnerskab eller anden form for fælles foretagende mellem os. Vores undladelse af at gøre krav på din opfyldelse af eventuel bestemmelse heraf påvirker ikke vores fulde rettighed til at kræve en sådan opfyldelse på ethvert tidspunkt derefter, og vores afkald på et brud på eventuel bestemmelse skal heller ikke betragtes eller fortolkes som et afkald på selve bestemmelsen. I tilfælde af, at eventuel bestemmelse i disse vilkår og betingelser ikke kan håndhæves eller findes ugyldig i henhold til eventuel gældende lov eller eventuel relevant voldgiftskendelse eller domstolsafgørelse, skal en sådan manglende retskraft eller ugyldighed ikke resultere i, at disse vilkår og betingelser er uden retskraft eller ugyldige som helhed, men disse vilkår og betingelser skal i videst muligt omfang ændres af den afgørende enhed med henblik på mest muligt at afspejle parternes oprindelige hensigt som afspejlet i den oprindelige bestemmelse. Overskrifterne i vilkårene og betingelserne er kun til bekvemmelighed og skal ikke bruges i deres fortolkning.

If you have any questions regarding these Terms and Conditions, please email us.

Copyright © Make-Up Art Cosmetics, Inc. Alle verdensomspændende rettigheder forbeholdt.